Despre Irsea

Why IRSEA?

The positive developments promoted by Asia - Europe Meeting (ASEM) and by the dialogue partnership between EU and ASEAN have generated the to-day trend of approaching between Europe and Asia, ever more visible than ever.

The initiative taken by me, in partnership with Prof Ilie Simon , who is now the Vice President, to found, in May 2008, the Romanian Institute for European - Asian Studies (IRSEA) has been inspired by these developments as well as by the place and role of Romania as partner in both ASEM and EU-ASEAN dialogue partnership.

IRSEA is built on the system of a think-tank with an aim to bring its contribution for promoting the values of Europe in Asia and those of Asia in Europe, being a strong believer of the reciprocal benefits of a consolidated partnership between Europe and Asia. IRSEA is working for a more robust interaction between Europe and Asia.

IRSEA is going to reach young Professionals and Students, Governments, Experts and Educators, Civil Society, Business Leaders and Entrepreneurs.

IRSEA aims to make Romania a more cosmopolitan and global society, by enriching minds through research, policy work and public education on international affairs.

IRSEA was well greeted in Europe and Asia, as it is proved by the correspondence and an important amount of messages received from the executive management of correspondent think-tanks in Europe and Asia as well as from its friends on both continents as well as by signing MOU of cooperation or entering into verbal reciprocal assurances of assistance and support with similar European and Asian organizations, Universities and representatives of mass-media. Important personalities from Academic society, diplomacy, the world of think-tanks and mass-media have honored IRSEA’s invitation to become its Honorary Members. IRSEA membership in the European Alliance of the Institutes for Asia Studies is highly appreciated.

During September – October 2008 tour to Pakistan, Malaysia, Singapore and Indonesia our initiative to form IRSEA got same warm welcome from   H.E. Hassan Wirayuda, Minister of Foreign Affairs of Indonesia at that time, Presidents, Chairmen, Executive Directors of think -tanks, high representatives of the Ministries of Foreign Affairs from these four countries, Asia Europe Foundation (ASEF) and ASEAN Secretariat as well as from individual political analysts. I am more than grateful to the encouragement got from my two very old and close friends from Indonesia- the late AmbassadorAli Alatas,  the longest Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Head / member of InternationalRelations Branch, Advising Committee to President of Indonesia and the late AmbassadorNana Sutresna,  Special Envoy of the President of Indonesia.

The received messages, the meeting with institutes and universities and the signing cooperation documents underline the idea and conviction that our Initiative was timely in the process of constructing the new European- Asian relationship and partnership.

We are truly thankful for such a kind and friendly response and encouragement.

At the same time, we realize that there is a great deal of expectations from IRSEA from the perspective of its dedicated activity and its immerging place-Romania, which is an active partner in EU, ASEF, EU-ASEAN dialogue and Asia in general, where she commends a good and constructive political capital.

We are fully convinced that new partnerships will be established as well with other think-tanks from Europe and Asia  to be united in diversity for a better world.

We are positive that with professional and substantial support of its Partners and Honorary Members, IRSEA will be able to reach the level of above mentioned expectations.

Concluding, in my capacity as President, I would like to grant assure you that IRSEA will become a visible think –tank within the context of the “track two diplomacy”

 

                                                                                    Former Ambassador Gheorghe SAVUICA,

                                                                                                     President of IRSEA

 

Institutul  Roman de Studii Euro – Asiatice (IRSEA):

A fost constituit la 15 mai 2008, in baza O.G. nr. 26/2000, modificata si completata prin Lg.246/2005. Este inregistrat in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, cu numarul 55 din data de 2 iunie, 2008.

Prin decizia JUDECATORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI din 22.05.2012 sediul asociatiei a fost mutat din Bd. Maresal Alexandru Averescu nr 13, bl7, sc A, et 1, ap 6, sector 1, Bucuresti, in Bd. Splaiul Unirii nr 37, bl M10, sc A, parter, ap 1, sector 3, Bucuresti.

Este o asociatie independenta si non-profit, dispunind de statutul de personalitate juridica.

Este construit pe sistemul unui think-tank in sfera activitatilor importante si responsabile promovate de “track two diplomacy” menit să conlucreze în direcția unei robuste interacțiuni între Europa și Asia, în special între tinerii din cele două continente prin promovarea valorilor europene în Asia și a celor asiatice în Europa, având la bază încrederea în beneficiile reciproce ale  parteneriatului consolidat între cele două continente- Asia Europe Meeting (ASEM).

Se adresează profesorilor și studenților, guvernelor, experților, societății civile, lumii afacerilor și întreprinzătorilor.

Initiaza programe active de conferințe, seminarii și mese rotunde, organizate independent sau în colaborare cu alte institute de cercetare, think-tank - uri sau organizații din România și străinătate.

Dispune de expertiza si cooperarea a peste 75 membri de onoare din Europa, Asia de sud-est, Asia de sud si Orientul Apropiat (personalități diplomatice și academice).

Este membru al Alianței Europene pentru Studiii Asiatice (European Alliance), cu sediul la Leiden (Olanda) și a intrat în parteneriat cu 33 de institute similare, ONG-uri și instituții universitare din Europa, Asia de sud-est, Asia de sud si Orientul Apropiat.

Va putea înființa institute de cercetare fundamentală, centre culturale și de studii geo-politice proprii, asociații, fundații și societăți comerciale, atât în țară cât și în străinătate.

 

Lansarea IRSEA

La data de 7 noiembrie 2008, a avut loc lansarea IRSEA.Evenimentul s-a desfasurat  in parteneriat cu ASIA – EUROPE FOUNDATION(ASEF), cu sediul in Singapore, prin organizeaza unui seminar, avand ca invitat de onoare pe doamna  Dr. Sriprapha Petcharamesree de la Mahidol University din Thailanda, care a sustinut prelegerea pe tema  “STORIES FROM BORDERS AND STORIES OF BODERS”

Domnia sa este specialist in stiinte politice, cu PhD obtinut in domeniul poticii internationale la University of Paris – X Nanterre, si un cunoscut promotor al drepturilor omului in regiunea asiatica.

Prezentarea s-a concentrat pe exemplificarea unor cazuri reale din Asia si Europa, cu intentia de a reflecta in mod critic, pe baza acestora, conceptele referitoare la granite si frontiere din perspective legale si politice.    

 

Istorie

Decizia luată în luna mai 2008 de catre ambasador(p) Gheorghe Săvuică, absolvent al Insitutului de Relatii Internationale Moscova, specialitatea Asia de Sud - Est, vorbitor, cu atestat universitar, de limba indoneziana - Bahasa, împreună cu Prof. Dr. Ilie Simon, de a înființa, in calitate de membri fondatori, Institutul Român de Studii Euro - Asiatice (IRSEA), a fost inspirată de dezvoltările pozitive promovate de către ASEM și de dialogul purtat de UE și ASEAN, ținând cont de rolul României de nou partener în relația Europa – Asia in calitatea sa de mebru al Uniunii Europene si ASEM.

 

Obtinerea calitatii de membru

IRSEA, organism modern și flexibil, parte componentă a unei societăți democratice și a unui mediu de afaceri stabil este deschisă aderării tuturor persoanelor fizice sau juridice care recunosc condițiile Regulamentului de Asociere și ale Statutului Asociatiei, desfăşoară în mod direct sau indirect o activitate științifică, economică, socio-politică sau artistică, legată de cele două spații geografice și care prezintă interes pentru Asociație sau consideră că prin activitatea lor pot contribui la realizarea obiectivului de activitate al institutului.

 

Structura IRSEA

Organul de conducere executiva este Consiliul Director, compus din președinte, vicepresedinte și secretar general.

 

Scop

In contexul procesului de apropiere rapidă și multidimensională între Europa și Asia, în care și Romania este angajată profund și creator, IRSEA dorește să contribuie la consolidarea înțelegerii reciproce si a unei mai elaborate cooperări a popoarelor din Europa și Asia, cultivarea și promovarea valorilor culturale asiatice în Europa și a celor europene în Asia, afirmarea principiilor democratice și etice, sprijinirea liberei circulațiii a ideilor în artă, știiință, economie și politică, la dezvoltarea activității de cercetare științifică, promovării interculturalității și a creșterii nivelului educațional și de conștiință al populației din cele două spații geografice.

Prin activitatea sa, IRSEA dorește să consolideze viziunea românească în lume, prin cercetări și activități didactice.

 

Obiective 

Pentru a îndeplini scopul propus IRSEA își stabilește obiective pe termen scurt, mediu și lung și desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

(a) organizarea şi efectuarea de cercetări - fundamentale şi avansate - sprijinind informarea şi documentarea ştiinţifică necesare membrilor săi şi unităţilor proprii;

(b) elaborarea de studii, analize, recomandări, evaluări şi strategii naţionale pentru institutii de stat/centrale şi alte instituţii naţionale - la cerere sau din  iniţiativă proprie - cu privire la politica naţională raportata la evolutia situatiilor culturale, economice, socio-politice  si geo-startegice din Europa si Asia;

(c) stabilirea de relații de parteneriat specific cu organismele, organizațiile, asociațiile și institutele similare din Europa și Asia;

(d) înființarea de conexiuni bi-regionale focusate pe domenii și probleme pertinente în contextul fortificării raporturilor euro-asiatice;

(e) organizarea de conferințe, ateliere și seminarii pe teme euro-asiatice, de manifestări ştiinţifice şi culturale naţio­nale şi internaţionale;

(f) organizarea de turnee pentru prelegeri;

(g) stimularea şi promovarea în arta, economie și stiinte socio-politice a creaţiilor de mare valoare, prin instituirea unor sisteme compe­titive de finanţare a activităţii şi prin acordarea de premii;

(h) editarea de opere originale din domeniile ştiinţelor socio-politice, economiei şi artelor, a operelor clasicilor, precum şi de publicaţii proprii de specialitate, cotidiene sau periodice;

(i) decernarea de diplome pentru realizări deosebite în domeniul ştiinţelor socio-politice, economiei şi artelor;

(j) organizarea de activităţi de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare,  doctorate şi acordarea de titluri ştiinţifice, în colaborare cu instituții de învățământ superior, din țară și din străinătate, în condiţiile legii;

(k) înfiinţarea de centre de cercetare fundamentală independente sau subordonate în cadrul institutelor existente, în condiţiile legii;

(l) acordarea de burse pe bază de concurs pentru perfec­ţionarea în ţară sau în străinătate;

(m) coordonarea centrelor culturale  si de studii geo-politice proprii din Asia, inclusiv numirea directorilor;

(n)  coordonarea fundaţiilor proprii;

(o) promovarea societăţii cunoaşterii bazată pe ştiinţă, tehnologie şi protejarea mediului;

(p) folosirea platformelor bazate pe web.

 În contextul dezvoltării activității mentionate de cercetare științifică, al promovării interculturalității și al creșterii nivelului educațional și de conștiință al populației din cele două spații geografice, IRSEA, conform prevederilor statutului consecutivpoate înființa institute de cercetare fundamentală, centre culturale și de studii geo-politice proprii, asociații, fundații și societăți comerciale, atât în țară, cât și în străinătate.